ჩვენს შესახებ

მავნებლების პრევენციისა და კონტროლის საერთაშორისო ლიდერი კომპანია, ახლა უკვე საქართველოშიც ემსახურება მომხმარებელს

მოგვმართეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით

პროფესიონალ სპეციალისტთა ჯგუფი გამოიყენებს მრავალნაცად მიდგომას და მეთოდებს, რომ შეადგინონ უშუალოდ თქვნს ბიზნესსა თუ საცხოვრებელზე მორგებული მომსახურების პროგრამა და მიაღწიონ სასურველ შედეგს

ვსარგებლობთ ე.წ. Integrated Pest Management (IPM) სისტემით და დარგის მეცნიერული ცოდნით. მოვიხმართ რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობის შხამ-ქიმიკატს, ისიც მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, შერჩევით და მიზანმიმართულად

ჯგუფის საქმიანობა ასახულია
ციფრებსა და მაჩვენებლებში:

• 100 წლიანი გამოცდილება
• 60-მდე ქვეყანა
• 400-ზე მეტი ფილიალი და პარტნიორი კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით
• 2 მილიონამდე მომხმარებელი მსოფლიოს მასშტაბით

დარგის უპირობო ლიდერი

ორკინი საქართველო სარგებლობს ძლიერი ტექნიკური მხარდაჭერით, მომსახურე პერსონალის გადამზადების და კვალიფიცირების პროგრამით და დარგში წამყვანი ტექნოლოგიებით