ჩვენი მომსახურება

ორკინი საქართველო აუმჯობესებს შედეგს და იყენებს დარგში საუკეთესო პრაქტიკას

მოგემსახურებით განურჩევლად იმისა თუ რომელ დარგს, ინდუსტრიას და სექტორს წარმოადგენს თქვენი ბიზნესი და თქვენი ორგანიზაცია

არსებობს მავნებლების გავრცელების პრევენციის (დერატიზაცია-დეზინსექცია) სხვადასხვა ფორმა: შხამ-ქიმიკატების გამოყენება, მექანიკური გადაწვეტილებები, შეღწევადობის შეზღუდვა და სხვა. მთავარი მიზანი არის მავნებლის აქტივობის თავიდან აცილება და შემდგომ მუდმივი პრევენცია. Integrated Pest Management პროგრამა სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. მსოფლიოს მაშტაბით ორკინის პროფესიონალები ითვლებიან დარგის წამყვან სპეციალისტებად, როგორც საქმიან ისე აკადემიურ წრეებში; ხოლო ამ ცოდნით სარგებლობს ორკინი საქრთველო და მისი გუნდი