ვაჟა ფშაველას გამზირი #71, 0186, თბილისი
ტელ: 2 47 61 62